0981 359 981

Xây dựng 100km đường ven biển, địa phương này đang thu hút hàng loạt “ông lớn” địa ốc